Επιπεδο Β' Junior

Super4: Part C

Οι μαθητές ζουν τις εμπειρίες και τις περιπέτειες των ηρώων μέσα από έξυπνες, γεμάτες χιούμορ ιστορίες. Γίνεται ξεκάθαρη παρουσίαση της γραμματικής, εξοικείωση και στις 4 δεξιότητες (listening, speaking, writing, reading).
Το Companion περιέχει τη μετάφραση όλου του λεξιλογίου, επεξήγηση των γραμματικών φαινομένων και επιπλέον ασκήσεις.

NEW EDITION

Super4 Teacher's: Part C

Χρήσιμο βοήθημα με λεπτομερή καθοδήγηση για την παρουσίαση τόσο των γραμματικών φαινομένων όσο και των ιστοριών.

Audio CD 1+2 - Super 4 Part C

Native speakers ηθοποιοί ζωντανεύουν τις ιστορίες του βιβλίου.

DVD - Super 4 Part C

Οι ιστορίες καθώς και γραμματικά φαινόμενα σε κινούμενα σχέδια.

Flashcards – Super 4 Part C

250 πλαστικοποιημένες κάρτες, 10x10εκ. με εικόνες από το λεξιλόγιο του βιβλίου.

JOIN US 3

40 καρτέλες - projects (χαρτόνι) Α4 με σταυρόλεξα, κρυπτόλεξα, παζλ, επιτραπέζια παιχνίδια και χαρτοκατασκευές, βοηθούν στην εξάσκηση λεξιλογίου και γραμματικών φαινομένων.

JOIN US 3 - COMPANION

Περιλαμβάνει την μετάφραση του λεξιλογίου, κανόνες γραμματικών φαινομένων, οδηγίες ως προς την χρήση του κάθε project. Σελίδες για writing και ασκήσεις για phonics.

footer banner