Προϊον: Prasens Perfect oder Futur I?

5.00 €
520 000 000 316 1

Prasens Perfekt oder Futur I?

Είναι ένα πολύ έξυπνο παιχνίδι, με βαθμό δυσκολίας, με στόχο την εξάσκηση στην χρήση του Ενεστώτα, Αορίστου ή Μέλλοντα. Μπορείτε να το κάνετε πιο εύκολο αν οι προτάσεις γίνουν καταφατικές. Το παιχνίδι γίνεται πιο απαιτητικό αν ανάλογα με το σήμα γίνουν ερωτηματικές (?) ή αρνητικές (Χ). Είναι πλαστικοποιημένο και περιέχει 1 ταμπλό Α3, 2 ζάρια και οδηγίες αναλυτικά.

Τα πιο δημοφιλή προϊόντα μας...


Alphabet
Es ist...

footer banner