Προϊον: What is mum wearing?

4.50 €
520 000 000 151 8

What is mum wearing?

Είναι ένα πολύ έξυπνο παιχνίδι, με βαθμό δυσκολίας, με στόχο την εξάσκηση στoν Ενεστώτα Διαρκείας, Ρούχα και Χρώματα. Μπορείτε να το κάνετε πιο εύκολο αν οι προτάσεις γίνουν καταφατικές. Το παιχνίδι γίνεται πιο απαιτητικό αν ανάλογα με το σήμα γίνουν ερωτηματικές (?) ή αρνητικές (Χ). Είναι πλαστικοποιημένο και περιέχει 1 ταμπλό Α3, πούλια, 2 παζλ, λύσεις και οδηγίες αναλυτικά.

footer banner