Προϊον: Present or Past?

Present or Past?

Ένα πολύ χρήσιμο παιχνίδι για εξάσκηση
σε phrasal verbs και σε Απλό-Διαρκείας
Ενεστώτα και Αόριστο, ανάλογα με το
χρονικό προσδιορισμό που φέρνει το ζάρι.

5.50 €
520 000 000 164 8

footer banner