Προϊον: Passive Voice

5.50 €
520 000 000 150 1

Passive Voice

Είναι ένα πολύ έξυπνο παιχνίδι, με βαθμό δυσκολίας και με στόχο την εξάσκηση στην Παθητική Φωνή, γραμματικό φαινόμενο που δυσκολεύει ιδιαίτερα. Μπορείτε να το κάνετε πιο εύκολο αν οι προτάσεις γίνουν καταφατικές. Το παιχνίδι γίνεται πιο απαιτητικό αν ανάλογα με το σήμα γίνουν ερωτηματικές (?) ή αρνητικές (Χ). Είναι πλαστικοποιημένο και περιέχει 1 ταμπλό Α3, 1 ζάρι κομμένο, λύσεις και οδηγίες αναλυτικά.

footer banner