Προϊον: Wild and Sea Animals

4.50 €
520 000 000 147 1

Wild and Sea Animals

Είναι ένα παιχνίδι για μικρά παιδιά με σκοπό να μάθουν ζώα και χρώματα. Παίζεται με 6 διαφορετικούς τρόπους. Είναι πλαστικοποιημένο και περιέχει 2 φύλλα Α4 (40 κομμένα καρτελάκια) λύσεις και οδηγίες αναλυτικά.

footer banner