Προϊον: Reported Speech

Reported Speech

Είναι ένα πολύ έξυπνο παιχνίδι, με βαθμό δυσκολίας, με στόχο την εξάσκηση στον Πλάγιο Λόγο, γραμματικό φαινόμενο που δυσκολεύει ιδιαίτερα. Μπορείτε να το κάνετε πιο εύκολο διαλέγοντας καρτελάκια με το ρήμα εισαγωγής στον Ενεστώτα. Είναι πλαστικοποιημένο και περιέχει 1 ταμπλό Α3, 1 Α4 με τα καρτελάκια κομμένα και οδηγίες αναλυτικά.

5.50 €
520 000 000 152 5

footer banner