Προϊον: Weather

Weather

Είναι ένα πολύ χρήσιμο παιχνίδι για εξάσκηση Ενεστώτα, Μέλλοντα και Αορίστου και με λεξιλόγιο σχετικά με τα καιρικά φαινόμενα. Μπορείτε να το κάνετε ευκολότερο αν οι προτάσεις γίνουν αρχικά όλες καταφατικές και κατόπιν Ερωτηματικές ή Αρνητικές ανάλογα με το τι θα πέσει στο ζάρι.

5.50 €
520 000 000 162 4

footer banner