Προϊον: My or mine?

3.50 €
520 000 000 134 1

My or mine?

Επιτραπέζιο παιχνίδι για εξάσκηση στα κτητικά επίθετα και αντωνυμίες που κόβεται σε 20 καρτελάκια. Διαστάσεων 28x40 εκ. Πλαστικοποιημένο. Περιέχει 1 δεκάπλευρο ζάρι και οδηγίες αναλυτικά.

footer banner