Προϊον: What is Santa Clause wearing?

Τιμή: 3.50 €
520 000 000 123 5

What is Santa Clause wearing?

Έξυπνο, διασκεδαστικό επιτραπέζιο παιχνίδι για εξάσκηση λεξιλογείου με ρούχα, καθώς και ενεστώτα διαρκείας του ρήματος wear (καταφ.-ερωτ.-αρνητ.). Πλαστικοποιημένο. Περιέχει οδηγίες αναλυτικά και λύσεις.

footer banner